EU Kontroll Sjekklisten for 2024: Slik Forbereder Du Bilen Din
eu kontroll 2024

EU Kontroll Sjekklisten for 2024: Slik Forbereder Du Bilen Din

Innhold i dette innlegget

EU Kontroll, også kjent som periodisk kjøretøykontroll (PKK), er en essensiell del av bilholdet for å sikre sikkerhet og miljøvennlighet på veiene. For å hjelpe deg med å navigere gjennom denne prosessen, har vi laget en detaljert EU Kontroll sjekkliste som vil forberede deg best mulig for din neste kontroll. I denne artikkelen går vi gjennom alt du trenger å vite om EU Kontroll sjekkliste, fra hva som sjekkes til hvordan du kan forberede deg.

Hva er EU Kontroll?

EU Kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll, er en obligatorisk kontroll for alle biler som brukes på offentlig vei i Norge. Kontrollen sikrer at kjøretøyet møter minimumskravene for trafikksikkerhet og miljømessige hensyn. Manglende gjennomføring av EU Kontroll kan resultere i at bilen blir avskiltet.

EU Kontroll er en viktig del av myndighetenes strategi for å sikre at biler på veiene er trygge og miljøvennlige. Hensikten med kontrollen er å redusere antallet ulykker forårsaket av tekniske feil på kjøretøy, samt å minimere utslipp av skadelige stoffer til miljøet.

Når skal EU Kontroll utføres?

Kjøretøy må kontrolleres innen fire år etter førstegangsregistrering, og deretter hvert andre år. Dette gjelder for personbiler og varebiler med en tillatt totalvekt på maks 7,5 tonn. Tyngre kjøretøy, samt busser, lastebiler, taxier og ambulanser, må kontrolleres årlig. For bevaringsverdige kjøretøy (eldre enn 30 år) er kontrollintervallet hvert femte år.

Statens vegvesen sender ut påminnelser om EU Kontroll to måneder før fristen utløper. Dette gir bileiere god tid til å planlegge og gjennomføre kontrollen i tide. Det er viktig å være oppmerksom på disse påminnelsene for å unngå forsinkelser som kan føre til avskilting.

Hvordan forberede seg til EU Kontroll?

For å sikre at bilen din består EU Kontroll, kan du gjøre noen enkle forberedelser. Her er en praktisk EU Kontroll sjekkliste:

 1. Lys og lyspærer: Sjekk at alle lys fungerer som de skal, inkludert frontlys, baklys, blinklys, bremselys og skiltlys. Det er viktig at alle lys er intakte og lyser med riktig intensitet.
 2. Vindusviskere og spylervæske: Kontroller at vindusviskerne fungerer og fyll på spylervæske om nødvendig. Gode viskere er avgjørende for sikt under kjøring i dårlig vær.
 3. Horn: Sjekk at hornet virker. Et fungerende horn er viktig for å kunne varsle andre trafikanter ved behov.
 4. Speil: Sørg for at alle speil er intakte og uten sprekker. Speilene må være justerbare og gi god sikt bakover.
 5. Sikkerhetsbelter: Test alle sikkerhetsbelter for å forsikre deg om at de låser og trekker seg tilbake som de skal. Beltene skal ikke være slitt eller skadet.
 6. Hjul og dekk: Se etter skader på dekk og felger, og sjekk at hjulboltene er stramme. Dekkene må ha tilstrekkelig mønsterdybde og være fri for synlige skader.
 7. Bremser: Sjekk bremseklosser og skiver for slitasje. Bremseanlegget må være i god stand for å sikre tilstrekkelig bremsekraft.
 8. Speedometer: Sørg for at speedometeret fungerer korrekt. Speedometeret skal gi nøyaktige avlesninger av hastigheten.
 9. Rydd bilen: Fjern søppel og unødvendige gjenstander fra bilen for en ryddig fremtoning. En ryddig bil gjør det lettere for kontrolløren å utføre kontrollen.

Hva blir sjekket under EU Kontroll?

En EU Kontroll sjekkliste inkluderer mange punkter fordelt på ulike kategorier. Her er en detaljert gjennomgang av hva som blir sjekket:

Identitet

 • Vognkort: Kontroll av vognkortets opplysninger mot kjøretøyet.
 • Registreringsnummer: Sjekk av at registreringsnummeret stemmer overens med vognkortet.
 • Understellsnummer: Verifisering av at understellsnummeret på kjøretøyet stemmer med vognkortet.

Bremseanlegg

 • Bremsefunksjon: Test av bremsepedalens respons og bremsekraft.
 • Bremseklosser: Sjekk av slitasje på bremseklosser.
 • Bremsevæske: Kontroll av bremsevæskenivå og kvalitet.
 • Bremserør: Inspeksjon av bremserør for rust og lekkasjer.
 • Parkeringsbrems: Sjekk av parkeringsbremsens funksjon.

Styring

 • Ratt: Sjekk av rattets respons og eventuelle slark.
 • Styringselementer: Kontroll av styringsdeler for slitasje og skader.
 • Servo: Sjekk av servostyringens funksjon.

Sikt

 • Speil: Kontroll av speilenes tilstand og justerbarhet.
 • Vinduer: Sjekk av frontrutens og øvrige ruters tilstand.
 • Vindusviskere: Test av viskerblader og spylervæskeanlegg.

Lys og elektrisk system

 • Frontlys: Sjekk av nærlys, fjernlys og parkeringslys.
 • Baklys: Kontroll av baklys, bremselys og skiltlys.
 • Blinklys: Sjekk av blinklys og nødblink.
 • Elektrisk anlegg: Inspeksjon av det elektriske anlegget for feil.

Hjulsystem

 • Dekk: Kontroll av dekk for slitasje og skader.
 • Felger: Sjekk av felger for sprekker og bulker.
 • Hjulbolter: Kontroll av at hjulboltene er stramme.
 • Støtdempere: Sjekk av støtdempernes funksjon og tilstand.
 • Fjærer: Inspeksjon av fjærer for brudd og slitasje.

Bærende konstruksjon

 • Karosseri: Sjekk av karosseriet for rust, skader og deformasjoner.
 • Eksosanlegg: Kontroll av eksosanlegget for lekkasjer og rust.
 • Drivstofftank: Inspeksjon av drivstofftanken for skader og lekkasjer.
 • Ramme: Sjekk av rammen for rust og strukturelle skader.

Annet utstyr

 • Bilbelter: Kontroll av at bilbeltene er funksjonelle og uten skader.
 • Låser: Sjekk av dør- og bagasjeromslåser.
 • Tyverisikring: Inspeksjon av tyverisikringens funksjon.
 • Speedometer: Sjekk av speedometerets nøyaktighet.
 • Varsellamper: Kontroll av varsellamper for feil og mangler.
 • Varseltrekant og refleksvest: Sjekk av at disse er til stede og i god stand.

Miljø

 • Utslipp: Måling av eksosutslipp for å sikre at de ligger innenfor lovlige grenser.
 • Støy: Sjekk av kjøretøyets støynivå.

Forevisning for trafikkstasjon

 • Modifikasjoner: Kontroll av eventuelle modifikasjoner på kjøretøyet.
 • Ekstradeler: Sjekk av at eventuelle ekstradeler er godkjent.

Hva skjer hvis bilen ikke består EU Kontroll?

Hvis bilen din ikke består EU Kontroll, vil du få en liste over feil og mangler som må utbedres. Mangler med kode 2 eller 3 krever etterkontroll. Du må utbedre disse feilene og få bilen godkjent innen en gitt frist, ellers risikerer du avskilting.

Koder på kontrollseddelen:

 • 0: Punktet er kontrollert og godkjent.
 • 1: Punktet har mindre mangler som ikke krever etterkontroll.
 • 2: Punktet har mangler som må utbedres og krever etterkontroll.
 • 3: Punktet har alvorlige mangler som gir kjøreforbud og krever etterkontroll.
 • 4: Punktet kan ikke kontrolleres på grunn av klimatiske forhold og må kontrolleres senere.

Hvordan finne et godkjent verksted?

For å finne et godkjent verksted i nærheten av deg, kan du bruke søkemotoren på Statens vegvesens nettsider. Det er viktig å velge et verksted som er godkjent av Statens vegvesen for å sikre at kontrollen blir utført i henhold til gjeldende regler og standarder.

Kjente verkstedkjeder:

 • Mekonomen: Tilbyr EU Kontroll på mange av sine verksteder.
 • NAF: Har verksteder som tilbyr EU Kontroll over hele landet.
 • Snapdrive: Utfører EU Kontroll og andre bilrelaterte tjenester.
 • Meca: Tilbyr EU Kontroll og et bredt spekter av verkstedtjenester.
eu kontroll 2024
EU Kontroll Sjekklisten for 2024: Slik Forbereder Du Bilen Din 2

Priser og valg av verksted

Prisen for en EU Kontroll varierer mellom 850 og 1.500 kroner. Det er viktig å innhente skriftlige tilbud fra flere verksteder før du bestemmer deg. Kvaliteten på kontrollen er imidlertid viktigere enn prisen, så velg et verksted du stoler på.

Tips for å få best mulig pris:

 • Sammenlign tilbud: Innhent skriftlige tilbud fra minst tre ulike verksteder.
 • Vær åpen: Informer verkstedene om at du sammenligner tilbud.
 • Skriftlig avtale: Få pristilbudet i skriftlig form og sørg for at det er en fastpris.

Kvalitet over pris

Selv om prisen kan variere, er det viktig å prioritere kvaliteten på arbeidet. Velg et verksted som har et godt rykte og som du føler deg trygg på. Kvaliteten på kontrollen er viktig for din sikkerhet på veien.

Advarsel om useriøse verksteder:

 • Feil reparasjoner: Noen verksteder kan tilby å utbedre feil som ikke nødvendigvis trenger å fikses.
 • Kvalitetssikring: Sørg for at verkstedet er godkjent av Statens vegvesen.
 • Anbefalinger: Forhør deg med venner og bekjente om deres erfaringer med ulike verksteder.

Klage på resultatet av EU Kontroll

Dersom du mener at resultatet av EU Kontrollen er feil, kan du klage til Statens vegvesen. Klagen må være skriftlig og sendes så raskt som mulig etter kontrollen.

Slik klager du:

 • Klagefrist: Klagen bør sendes umiddelbart etter kontrollen.
 • Skriftlig klage: Send en skriftlig klage til Statens vegvesen.
 • Ny vurdering: Statens vegvesen kan utføre en ny EU Kontroll eller kontrollere enkelte punkter på nytt.

En rask og effektiv kontroll

En EU Kontroll trenger ikke å ta spesielt lang tid, og mange verksteder tilbyr seg å gjennomføre kontrollen mens du venter. Generelt må du regne med at kontrollen tar mellom 45 og 60 minutter.

Tips for en raskere kontroll:

 • Legg frem dokumenter: Ha vognkort, refleksvest og varseltrekant lett tilgjengelig.
 • Rydd bilen: Sørg for at bilen er ryddig, slik at kontrolløren lett kan komme til der det er nødvendig.
 • Lade kabelen: For elbiler og hybrider, legg ved ladekabelen hvis denne fulgte med kjøretøyet.

Obligatorisk kontroll av alle kjøretøy

Alle biler må jevnlig gjennom en EU Kontroll, og det er obligatorisk at bilen er EU-godkjent når den skal ferdes på offentlig vei. Dette skal sikre at kjøretøyet møter myndighetenes krav til trafikksikkerhet og miljøvennlighet.

Regler for ulike kjøretøytyper:

 • Personbiler: Kontroll innen fire år etter førstegangsregistrering, deretter hvert andre år.
 • Varebiler: Samme regler som for personbiler.
 • Tyngre kjøretøy: Kontroll innen to år etter førstegangsregistrering, deretter årlig.
 • Bevaringsverdige kjøretøy: Kontroll hvert femte år etter fylte 30 år.

Hvis du glemmer kontrollfristen

Det er viktig at disse fristene overholdes, da du risikerer at bilen blir avskiltet dersom du ikke forholder deg til riktig tidsfrist. Hvis du må kjøre til verkstedet eller kontrollorganet, krever det at du drar innom trafikkstasjonen og kjøper prøveskilt.

Unntak og utsettelse:

 • Sykdom: Alvorlig sykdom kan gi grunnlag for utsettelse, men må dokumenteres med legeerklæring.
 • Representasjon: Du kan få noen andre til å gjennomføre kontrollen for deg hvis du ikke kan møte selv.

Ikke vent til siste øyeblikk

Det er viktig at du har nok tid til en eventuell etterkontroll, da du ikke får forskjøvet kontrollfristen selv om du ikke får kjøretøyet godkjent første gang. To måneder før den endelige fristen, kommer du til å få et brev fra Statens vegvesen om at fristen nærmer seg.

Tips for å unngå siste øyeblikk-stress:

 • Planlegg tidlig: Bestill kontroll i god tid før fristen.
 • Bruk påminnelsestjenester: NAF tilbyr en gratis varslingstjeneste som minner deg på kontrollfristen opptil tre måneder i forveien.

Sjekkliste før EU Kontroll

Det er flere ting du kan gjøre for å forberede deg til EU Kontroll, og som kan gjøre at du unngår unødvendige anmerkninger. En lett undersøkelse av bilen på forhånd krever ikke nødvendigvis så mye kunnskap, det viktigste er nok å vite hva du burde sjekke og hva du skal se etter.

Punkter du kan sjekke selv:

 • Lys: Sjekk at alle lys fungerer og er uten skader.
 • Vindusviskere: Kontroller at viskerne fungerer og er i god stand.
 • Speil: Sjekk at speilene er hele og uten sprekker.
 • Sikkerhetsbelter: Test alle sikkerhetsbelter for å sikre at de fungerer som de skal.
 • Dekk: Kontroller dekkene for tilstrekkelig mønsterdybde og skader.
 • Bremser: Test bremsene for jevn og effektiv bremsekraft.
 • Speedometer: Sjekk at speedometeret fungerer korrekt.
 • Rydd bilen: Sørg for at bilen er ren og ryddig innvendig.

Forebyggende vedlikehold

For å unngå problemer under EU Kontroll, er det lurt å gjennomføre jevnlig vedlikehold av bilen. Dette inkluderer å bytte olje og filter regelmessig, sjekke væskenivåer, og holde bilen ren og i god stand.

Tips for vedlikehold:

 • Serviceintervaller: Følg produsentens anbefalte serviceintervaller.
 • Smøring: Sørg for at bevegelige deler er godt smurt.
 • Rustbeskyttelse: Påfør rustbeskyttelse for å forlenge bilens levetid.
 • Væsker: Sjekk og fyll på motorolje, bremsevæske, kjølevæske og spylervæske.

Miljøkrav og utslipp

En viktig del av EU Kontroll er å sikre at bilen oppfyller miljøkravene. Dette innebærer måling av eksosutslipp og støy. For å redusere bilens utslipp, kan du sørge for at motoren er i god stand, bruke drivstoff av høy kvalitet, og unngå unødvendig tomgangskjøring.

Tips for å redusere utslipp:

 • Service: Hold motoren i god stand ved å følge serviceintervallene.
 • Katalysator: Sørg for at katalysatoren fungerer som den skal.
 • Dekktrykk: Hold riktig dekktrykk for å redusere drivstofforbruket.
 • Eco-driving: Praktiser miljøvennlig kjøring for å redusere utslipp.

EU Kontroll for elbiler og hybrider

Elbiler og hybrider må også gjennom EU Kontroll, men fokusområdene kan variere noe fra tradisjonelle bensin- og dieselbiler. For elbiler er det viktig å sjekke batteripakken, ladekabelen og det elektriske systemet. For hybrider må både forbrenningsmotoren og det elektriske systemet kontrolleres.

Sjekkpunkter for elbiler og hybrider:

 • Batteripakke: Sjekk for skader og korrekt funksjon.
 • Ladekabel: Kontroller at ladekabelen er i god stand.
 • Elektrisk system: Test alle elektriske komponenter.
 • Forbrenningsmotor: For hybrider, sjekk motorens tilstand og utslipp.

Viktigheten av korrekt dekktrykk

Riktig dekktrykk er viktig for både sikkerhet og drivstofføkonomi. Under EU Kontroll vil dekkene bli inspisert for riktig trykk, mønsterdybde og generell tilstand. For å opprettholde riktig dekktrykk, bør du sjekke dekkene minst en gang i måneden og før lange kjøreturer.

Hvordan sjekke dekktrykket:

 • Bruk en dekktrykkmåler: Finn den anbefalte trykket i bilens manual eller på klistremerket inne i dørkarmen.
 • Juster trykket: Fyll på luft eller slipp ut luft til dekktrykket er korrekt.
 • Kontroller regelmessig: Sjekk dekktrykket minst en gang i måneden og før lange turer.

Slik håndterer du feil og mangler

Dersom du oppdager feil og mangler på bilen før EU Kontroll, er det viktig å få disse utbedret så raskt som mulig. Ta kontakt med et godkjent verksted for å få en vurdering og prisoverslag på nødvendig arbeid. Å utbedre feil før kontrollen kan spare deg for tid og penger.

Vanlige feil og mangler:

 • Slitte bremseklosser: Bytt bremseklosser ved behov.
 • Ujevn dekkslitasje: Juster hjulstillingen og bytt dekk om nødvendig.
 • Defekte lys: Skift ut defekte lyspærer og sikringer.
 • Rustskader: Få rustskader reparert av et profesjonelt verksted.

Forstå kontrollseddelen

Etter EU Kontroll vil du motta en kontrollseddel som gir en oversikt over resultatene. Det er viktig å forstå denne seddelen, spesielt hvis det er påvist mangler. Kontrollseddelen vil spesifisere hvilke punkter som har mangler, og om disse må utbedres før bilen kan godkjennes.

Koder på kontrollseddelen:

 • 0: Punktet er kontrollert og godkjent.
 • 1: Punktet har mindre mangler som ikke krever etterkontroll.
 • 2: Punktet har mangler som må utbedres og krever etterkontroll.
 • 3: Punktet har alvorlige mangler som gir kjøreforbud og krever etterkontroll.
 • 4: Punktet kan ikke kontrolleres på grunn av klimatiske forhold og må kontrolleres senere.

Sikkerhetsanmerkninger

Sikkerhetsanmerkninger på kontrollseddelen indikerer områder der kjøretøyet ikke oppfyller sikkerhetskravene. Disse må utbedres for å sikre at bilen er trygg å kjøre. Eksempler på sikkerhetsanmerkninger inkluderer slitte bremser, defekte sikkerhetsbelter og alvorlige rustskader.

Vanlige sikkerhetsanmerkninger:

 • Bremser: Slitte eller defekte bremseklosser og skiver.
 • Dekk: Dekk med utilstrekkelig mønsterdybde eller synlige skader.
 • Styring: Slark i ratt eller styringssystem.
 • Sikkerhetsbelter: Belter som ikke fungerer korrekt.

Miljøanmerkninger

Miljøanmerkninger på kontrollseddelen indikerer områder der kjøretøyet ikke oppfyller miljøkravene. Dette kan inkludere høye utslippsverdier eller høy støy. Det er viktig å utbedre disse manglene for å redusere bilens miljøpåvirkning.

Vanlige miljøanmerkninger:

 • Utslipp: Høye nivåer av eksosutslipp.
 • Støy: Overdrevent støynivå fra eksosanlegget.
 • Lekkasjer: Lekkasje av væsker som olje eller kjølevæske.

Utbedring av feil og mangler

Når du har mottatt kontrollseddelen og funnet ut hvilke feil og mangler som må utbedres, er neste steg å få disse reparert. Velg et pålitelig verksted for å utføre nødvendig arbeid. Husk å få en skriftlig avtale om pris og omfang av arbeidet.

Trinn for utbedring:

 1. Les kontrollseddelen nøye: Identifiser hvilke feil som må utbedres.
 2. Velg et verksted: Finn et godkjent verksted med gode anmeldelser.
 3. Få et prisoverslag: Be om et skriftlig prisoverslag for arbeidet.
 4. Skriftlig avtale: Sørg for at avtalen om arbeid og pris er skriftlig.
 5. Etterkontroll: Bestill etterkontroll når feilene er utbedret.

Etterkontroll

Etter at feil og mangler er utbedret, må bilen gjennom en etterkontroll for å sikre at den nå oppfyller kravene. Denne kontrollen må utføres av et godkjent verksted og skal dokumenteres på nytt i Statens vegvesens systemer.

Slik gjennomføres etterkontrollen:
 • Bestill time: Bestill etterkontroll hos et godkjent verksted.
 • Dokumentasjon: Sørg for å ha med all nødvendig dokumentasjon, inkludert den originale kontrollseddelen.
 • Kontroll: Verkstedet utfører etterkontrollen og dokumenterer resultatene.
 • Godkjenning: Hvis bilen nå oppfyller kravene, blir den godkjent og registrert som klar for veibruk.

Oppsummering

EU Kontroll er en viktig del av å opprettholde bilens sikkerhet og miljøvennlighet. Ved å følge vår EU Kontroll sjekkliste, kan du forberede deg best mulig og sikre at bilen din består kontrollen uten problemer. Husk å velge et pålitelig verksted, utføre jevnlig vedlikehold, og forstå kontrollseddelen for å unngå unødvendige kostnader og stress.

For flere tips og råd, og for å finne det beste verkstedet nær deg, besøk Statens vegvesens nettsider eller ta kontakt med lokale verksteder. Lykke til med din neste EU Kontroll!

Avsluttende tips for en vellykket EU Kontroll

 • Planlegg tidlig: Bestill EU Kontroll i god tid før fristen for å unngå stress.
 • Vedlikehold: Utfør regelmessig vedlikehold for å opprettholde bilens tilstand.
 • Dokumenter: Hold orden på alle dokumenter relatert til bilens vedlikehold og EU Kontroll.
 • Vær kritisk: Velg verksteder med godt omdømme og vær oppmerksom på useriøse tilbud.

Ved å følge disse tipsene og bruke EU Kontroll sjekklisten som veiledning, kan du sikre en smidig og effektiv EU Kontroll. Husk at en godt vedlikeholdt bil ikke bare øker sjansen for å bestå kontrollen, men også bidrar til din sikkerhet og miljøet.

Les også vår sjekkliste for bruktbiler.

Få den beste prisen på frakt av personbil til ditt område

Få den beste prisen på frakt av personbil til ditt område

Spørsmål?

Vi besvarer alle spørsmål du måtte ha innen kort tid. Vi jobber kontinuerlig med nye artikler.

Andre leste også ...